Մենք նոր փաթեթ ենք ինտեգրում կայքում, այն կոչվում է «ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊ»։

Այս փաթեթով հնարավորություն է տրվում տեղեկատու էջը անվճար 1 (մեկ) ամիս ամրագրել Ձեր նախընտրած բաժիններում։ Իհարկե այդ բաժինները պետք է համապատասխանեն տեղեկատու էջի գործունեության ոլորտներին։ Բնականաբար այդ համապատասխանելիությունը որոշում է կայքի ադմինիստրացիան։

Փաթեթը կոչվում է «ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊ», քանի որ այն կապում է Ձեր գրանցած տեղեկատու էջի հասցեն և Ձեր կայքը։ Փաթեթն ընտրելով համաձայնվում եք Ձեր կայքի բոլոր էջերում հետադարձ ակտիվ հղում տեղադրել դեպի adb.am-ում գործող Ձեր տեղեկատու էջի հասցե։

Փաթեթը ընտրելուց հետո էլ․ փոստով Ձեզ կուղարկենք .html կոդ, որը պետք է տեղադրեք Ձեր կայքում։ Այն կարելի կլինի փոփոխել և հարմարացնել Ձեր կաքի դիզայնին։ Օրինակ․ կարող է լինել այսպիսի մի պարզ նշան՝

adb.am logo 32x60

Այսպիսով հնարավորություն եք ստանում Ձեր կայքում  ցույց տալ, որ Ձեր տեղեկատու էջը գրանցված է Adb.am-ում։

Շտապեք օգտվել այս հատուկ հնարավորությունից։

Կարծիք գրառել