Արդշինբանկ

Լրիվ անվանումը` «Արդյունաբերության և Շինարարության Ինվեստիցիոն Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն:

Կրճատ անվանումը` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ:

Հիմնադիրներ. «Ռասկո-Արմենիա» ՓԲԸ, «Բիզնես ներդրումների կենտրոն» ՍՊԸ:

Մասնակցությունը վարկային ծրագրերին.

Գերմանահայկական հիմնադրամի
– Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման ծրագիր
– Բնակարանային ֆինանսավորման կայուն շուկայի զարգացման ծրագիր
– Փոքր, միջին մասնավոր ձեռներեցության զարգացման ծրագիր
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի
– Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագիր
– Շուկայավարման հնարավորություններ ֆերմերներին
– Գյուղատնտեսական բարեփոխումների աջակցության ծրագիր
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի ծրագիր
Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամի Ջրից դեպի շուկա ծրագիր
ՌԴ միջպետական վարկի շրջանակներում տնտեսության կայունացման ծրագիր
Ազգային հիփոթեքային ընկերություն
OFID
CSOB
IFC
LANDESBANK
ATLANTIC FORFAITING
KBC
WBC

Աշխատաժամանակը՝ 09.15 - 16.45

Կարծիքներ

Կարծիք գրառել