Հայկական Երկրորդ Հեռուստաալիք

«Պրոմեթևս» հեռուստախմբագրություն ՍՊԸ-ն գրանցվել է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում 02.02.2001 թ.: Հետագայում այն անվանափոխվել է «Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք» ՍՊԸ-ի: Ընկերությունը համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն: Ընկերության գործունեության հիմնական նպատակներն են`տեսաֆիլմերի արտադրություն, ծրագրերի և ֆիլմերի կրկնօրինակում, գովազդների, հայտարարությունների պատրաստում և հեռարձակում: Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն://

Կարծիքներ

Մեկ արձագանք “Հայկական Երկրորդ Հեռուստաալիք” էջի մասին

Կարծիք գրառել