Հայ եկեղեցու կառույցներ, պատրիարքարաններ, կաթողիկոսարաններ, թեմեր, վանքեր, եկեղեցիներ, միություններ և այլ եկեղեցական կազմակերպություններ: