Հեռուստատեսային, ռադիո, ինտերնետային և այլ տեսակի տեղեկատվական ու մեդիա ոլորտում գործող հայկական կառույցներ և անհատներ