Հայաստանում ավտոմասերի առևտրով զբաղվող խանութներ, տեխսպասարկման կետեր, կազմակերպություններ