Համակարգչային տեխնիկային առնչվող, կամ դրանց առք ու վաճառքով զբաղվող խանութները Հայաստանում