Հայաստանում գործող հիմնադրամներ, ինչպես նաև հիմնադրամներ արտերկրներում, որոնք հայկական ուղղվածություն ունեն