Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, կապ, հեռահաղորդակցություն, ծրագրեր և այլն