Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ (ՆՈՒՀ), մանկապարտեզներ։