Մեքենաների տեխնիկական զննություն և սպասարկմում իրականացնող կազմակերպություններ և սրահներ: