Գիտական հաստատություններ, կենտրոններ, ակադեմիաներ և այլն: