Տեղեկատվություն տրամադրող ծառայություններ, տեղեկատու ծառայություններ