Companies.am

Companies.am-ը հիմնադրվել է 2015 թ.-ին որպես ընդլայնված ծառայություններով գործարար տեղեկատվական կայք: Հայաստանյան գործարար աշխարհի, ընկերությունների մասին տեղեկություններ:

Մեկնաբանություններ

Կարծիք գրառել