ՀԻՅԱԼԵՔՍ փաստաբանական գրասենյակ

Ամուսնության պայմանագրերի կազմում
Աջակցություն բաժնետերերի, փայատերերի խախտված իրավունքների վերականգնման գործում
Գործերի վարում դատարաններում
Գործերի վարում ընդհանուր իրավասության դատարաններում
Գործերի վարում վարչական դատարաններում
Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ
Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ իրավաբանական անձանց համար
Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ իրավաբանական անձանց համար՝ բաժանորդային սկզբունքով
Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ՝ ֆիզիկական անձանց համար
Հաշտության համաձայնագրերի կազմում
Պայմանագրերի կազմում
Վերաքննիչ/վճռաբեկ բողոքագրերի կազմում
Փաստաբանի (փաստաբանական) ծառայություններ
Փաստաթղթերի պատրաստում՝ իրավաբանական անձանց գրանցման
Քաղաքացիական գործերի վարում դատարաններում
Քաղաքացիական վեճերի լուծում
Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց շահերի ներկայացում դատական ակտերի հարկադիր կատարման փուլում
Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց շահերի ներկայացում պետական հաստատություններում
Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց շահերի ներկայացում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում
Խորհրդատվություն
Խորհրդատվություն՝ իրավաբանի (իրավաբանական)
Խորհրդատվություն՝ իրավաբանի (իրավաբանական)՝ հեռախոսով
Խորհրդատվություն՝ փաստաբանի (փաստաբանական)
Խորհրդատվություն անշարժ գույքով գործառնությունների վերաբերյալ
Խորհրդատվություն ընտանեկան իրավունքի վերաբերյալ
Խորհրդատվություն կազմակերպությունների կանոնադրություններ մշակելու վերաբերյալ
Խորհրդատվություն ձեռնարկությունների գույքն ու հիմնադիրների բաժնեմասերն օտարելու վերաբերյալ
Խորհրդատվություն ձեռնարկությունների լուծարման վերաբերյալ
Խորհրդատվություն ձեռնարկությունների հիմնադրման վերաբերյալ
Խորհրդատվություն ձեռնարկությունների վերակազմակերպման վերաբերյալ
Խորհրդատվություն պայմանագրերի կազմման իրավական հարցերի վերաբերյալ
Խորհրդատվություն պայմանագրերի կնքման վերաբերյալ
Խորհրդատվություն սեփականաշնորհման վերաբերյալ
Խորհրդատվություն վարչական իրավունքի վերաբերյալ
Խորհրդատվություն օտարերկրյա ընկերությունների ներկայացուցչություններ բացելու վերաբերյալ

Աշխատաժամանակը՝ 09.00 - 18.00

Կարծիքներ

Կարծիք գրառել