Ֆինանսների նախարարություն

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գործում է հետևյալ ոլորտներում․

1) մակրոտնտեսական և միկրոտնտեսական քաղաքականություն

2) բյուջետային եկամուտների քաղաքականությու

3) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի կազմման ոլորտ

4) բյուջեների կատարման ոլորտ

5) գնումների գործընթացի կարգավորման և համակարգման ոլորտ

6) հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի կարգավորման ոլորտ

7) թանկարժեք մետաղներով ու քարերով գործառնությունների կարգավորման ոլորտ

8) ֆինանսատնտեսական և վարկային շուկայի ոլորտ

9) վիճակախաղերի, խաղատների, շահումով խաղերի գործունեության կարգավորման ոլորտ

10) միջազգային ֆինանսական համագործակցության ոլորտ

11) պետական սեփականության կառավարման ոլորտ

12) պետության գույքային շահերի պաշտպանության ոլորտ

Կարծիքներ

Կարծիք գրառել