Հայաստանի Հանրապետության գերբ

Արդարադատության նախարարություն

Գրանցող՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ

1 կարծիք

Բաժինը՝ Նախարարություններ,

  • Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 0079, Հալաբյան 41ա
  • Քարտուղարություն` +374.10.319096, ՔԿԱ գործակալություն` +374.10.319093, Անձնակազմի կառավարման բաժին` +374.10.319440, Իրավական ակտերի փորձաքննության վարչություն` +374.10.380226, Լրատվական ծառայություն +374.10.380155, +374 10 35-83-99, Ֆաքս՝ +374 10 38 03 89, Թեժ գծեր․ Արդարադատության նախարարություն` +37410358399 Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն` +37410342229 Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն` +37410524516 Քրեակատարողական ծառայություն` +37410442273
  • info@moj.am

Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարություն

1920 թվականին ՀՍՍՀ Հեղկոմի կողմից կազմակերպվում է Արդարադատության ժողովրդական կոմիսարիատը։ Գործել է 1923 թվականի դեկտեմբերի 29-ին ՀՍՍՀ ԿԳԿ նախագահության կողմից ընդունվում է գործունեության կանոնադրությունը։ Կից գործել է դատախազությունը, և արդարադատության ժողկոմը միաժամանակ հանրապետության դատախազն էր։ 1930 թվականի հունվարի 31-ին ժողկոմատը վերացվում է և վերստին ստեղծվում 1933 թվականի հունվարի 5-ին։ Այդ ժամանակամիջոցում արդարադատության ժողկոմատի խնդիրները կատարել են ՀՍՍՀ դատախազությունը և Գերագույն դատարանը։ 1936 թվականին արդարադատության ժողկոմատից անջատվում են դատախազական և քննչական մարմինները, և ժողկոմատը վերակազմվում է որպես Արդարադատության մինիստրություն։ Գործում մինչև 1959 թվականը։ Մինչև 1970 թվականը նրա գործառույթներն իրականացնում են ՀՍՍՀ գերագույն դատարանը և ՀՍՍՀ Մինիստրների սովետին առընթեր իրավաբանական հանձնաժողովը։

ՀՍՍՀ Գերագույն սովետի Նախագահության 1970 թվականի նոյեմբերի 2-ի հրամանագրով ՀՍՍՀ արդարադատության մինիստրությունը, որի խնդիրներն էին՝ դատական, նոտարական, զագսի մարմինների, փաստաբանների կոլեգիայի, իրավախորհրդատուների, գործունեության ղեկավարումը, իրավունքի պրոպագանդման և քաղաքացիների իրավական դաստիարակության գործի մեթոդական ղեկավարությունը, դատական մարմինների գործունեության ընդհանրացումը, մասնակցություն գործող oրենսդրության համակարգմանը։

(Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1976)

  • Գրանցվել է՝ Օգոստոս 9, 2013

Փետրվար 8, 2013

Շատ օպերատիվ է աշխատում նախարարությունը, անգամ հնարավոր է նախարարին առցանց նամակ գրել, ու մեկ օրից պաշտոնական գրության նման առցանց պատասխանում են, սպառիչ ու գրագետ։ Շնորհակալ եմ արագ արձագանքման համար։

Գրեք Ձեր կարծիքը

Կարծիք գրառելու համար նախ մուտք գործեք կամ գրանցվեք։

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են © 2013 - 2017 Armenian DataBase, ԱԲՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ:
Կայքից օգտվելով համաձայնվում եք մեր ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ:
Skip to toolbar