Mobile Centre խանութների ցանց

Mobile Centre խանութների ցանցի միջոցով բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող «Արտժամ» ՍՊԸ-ն հիմնվել է 2005 թվականին:

Mobile Centre խանութների ցանցը բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ցանց է Հայաստանում, ներկայումս Երևանում գործում է 17 խանութներ:

Mobile Centre խանութներում գնորդներին առաջարկվում է բջջային հեռախոսների լայն տեսականի:

Կարծիքներ

Մեկ արձագանք “Mobile Centre խանութների ցանց” էջի մասին

Կարծիք գրառել