Mood.am

Mood.am-ը Ձեր կողքին է, եթե Դուք ցանկանում եք գնել նվերներ ընկերների, հարազատների կամ սիրելիի համար, սակայն չգիտեք, թե ինչ գնել։ Ունեք գաղափար, սակայն չգիտեք՝ որտեղ փնտրել նվեր, կամ պարզապես ցանկանում եք տարբերվել՝ մատուցելով գեղեցիկ անակնկալ ծննդյան, ամանորյա և այլ տոների առթիվ։

Մեր օրերում ամբողջ աշխարհում առցանց գնորդների թիվը տարեցտարի մեծանում է, և մարդիկ արդեն կարող են գնել նվերները՝ խնայելով իրենց ժամանակը, նյարդերը և միջոցները: Իսկ ինչու՞ կորցնեք ժամանակ և միջոցներ երկար փնտրտուքների վրա, եթե կա Mood.am-ը։

Գնելով նվեր Mood.am –ից  դուք կստանաք հետևյալ առավելությունները՝

Արագ – Հետևելով առցանց նվերների խանութների միջազգային միտումներին ՝ մենք մշակել ենք հարմարեցված կայք տարբեր ենթաբաժիններով, որոնք կօգնեն Ձեզ արագ կողմնորոշվել ընտրության հարցում։ Մեր կայքում կարող եք խնայել Ձեր ժամանակը։

Արդյունավետ Կարիք չկա այլևս շրջել խանութների բոլոր բաժիններով, քանի որ մեր առցանց խանութում կարող եք հստակեցնել և նեղացնել Ձեր ընտրության շրջանակը և դիտել միայն Ձեզ հետաքրքրող բաժինները։ Օրինակ՝ ընտրել նվերներ միայն աղջիկների համար, ընտրել գիրք կամ հուշանվեր։

Ընդհամենը մեկ հպումով Mood.am-ից գնումներ կատարելու համար Ձեզ հարկավոր է ունենալ միայն համակարգիչ, հեռախոս, կամ այլ սարքեր՝ ինտերնետի առկայությամբ։

Անմիջապես աշխատանքի վայրից կամ տանից – Զբաղված աշխտանքային առօրյան երբեմն դժվար է համատեղել գնումներ կատարելու հետ, իսկ այժմ Ձեր նվերը Ձեզ հետ է Ձեր նախընտրած վայրում Ձեզ հարմար ժամին։

Վճարել օնլայն կամ տեղում Եթե Ձեր ձեռքի տակ չկա կրեդիտ քարտ կամ Դուք այնուամենայնիվ նախընտրում եք վճարել առաքման պահին, մենք կառաջարկենք Ձեզ հարմար երկու տարբերակներն էլ։

Օգտվել ապահով վճարումներ կատարելու հնարավորությունից – Մենք մշակել ենք ցանկացած տեսակի կրեդիտ քարտերով առցանց, անվտանգ վճարումներ կատարելու տարբերակներ։

Նվերներ ըստ տրամադրության – Գիտակցելով այն փաստը, որ մարդիկ հաճախ նվերներ են գնում ՝ ելնելով տվյալ օրվա կամ առիթի տրամադրությունից, մենք ստեղծել ենք հնարավորություն ընտրելու նվերներ՝ համապատասխան Ձեր տրամադրությանը։

 

Մեկնաբանություններ

Կարծիք գրառել