Հայաստանի Հանրապետության գերբ

Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն

Գրանցող՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ

0 կարծիք

Բաժինը՝ Անձնագրային և վիզաների վարչություն, ՊԵՏԱԿԱՆ,

  • Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 0054, Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/10 շենք
  • թեժ գիծ` +374 10 370264
Աշխատաժամանակը՝ : երկուշաբթի - ուրբաթ՝ 09:00 - 18:00

Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն

ՀՀ ԱՎՎ-ի գործառույթները․

1. ՀՀ տարածքում անձնագրային միասնական համակարգի և վարչության տարածքային անձնագրային ծառայությունների գործունեության կազմակերպում, ղեկավարում և վերահսկում

2. ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու, քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար ներկայացված փաստաթղթերի ընդունում, ուսումնասիրում և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ նախագահին ներկայացում

3. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անձի քաղաքացիության վերաբերյալ իրավասու մարմիններին և անձնաց տեղեկատվության տրամադրում տրամադրում

4. քաղաքացիներին անձնագիր տալու (փոխանակելու), հաշվառելու, ՀՀ մուտք գործելու, ՀՀ-ից ելքի, ՀՀ օտարերկրացիների ժամանման, բնակության և տեղաշարժի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման և փոխանակման հարցերով իրավասու մարմինների հետ փոխհամագործակցության ապահովում

5. ՀՀ քաղաքացիների անձնագրերի կենտրոնացված տպագրություն, անձնագրերի հաշվառում և առաքում

6. անձնագրային համակարգի ավտոմատացված համալիրի անխափան շահագործման ապահովում, տեխնիկական միջոցներով վերազինում, համակարգչային ցանցի արդիականացում, կենտրոնական և տեղային պահոցներում տվյալների հուսալի պաշտպանվածության ապահովում

7. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ՀՀ մուտքի վիզաների, ՀՀ-ում կացության կարգավիճակների տրամադրման, ժամկետների երկարաձգման, օտարերկրյա քաղաքացիների հաշվառման աշխատանքների իրականացում, ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում մուտքի վիզաների ձևակերպում

8. ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրի վարում, կենտրոնական և տեղական ռեգիստրների վարման աշխատանքների համակարգում, քաղաքացիների անհատական տվյալների կուտակման նպատակով պետական կառավարման մարմիններից տեղեկատվության ստացում և մշակում

9. հանցագործությունների և այլ իրավախախտումների դեմ տարվող պայքարում անձնագրային համակարգի և բնակչության պետական ռեգիստրի հնարավորությունների օգտագործում, հանցագործություն կատարած և հետախուզության մեջ գտնվող անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ վարչության տարածքային անձնագրային ծառայությունների աշխատանքների կազմակերպում ու դրանց նկատմամբ վերահսկողություն
10. վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի քննություն և վարչական տույժերի նշանակում

11. ՀՀ ընտրողների ռեգիստրի վարում, ընտրացուցակների կազմում ու ճշգրտում

12. ծառայությունների մասնագիտական որակավորման բարձրացման և ուսուցման աշխատանքների կազմակերպում, ծառայողական գործունեության ձևերի ու մեթոդների կատարելագործում, առաջավոր փորձի ներդրում, համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ վարչության իրավասությանը վերապահված հարցերով օրենսդրական և այլ իրավական ակտերի, միջպետական համաձայնագրերի նախագծերի նախապատրաստում կամ դրանց պատրաստմանը մասնակցություն

13. վարչության տարածքային անձնագրային ծառայությունների աշխատանքների մասին վիճակագրական տեղեկությունների և հաշվետվությունների ստացում ու ամփոփում, ոստիկանությանն անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրում

14. մատուցված ծառայությունների դիմաց օրենքով սահմանված կարգով պետական տուրքերի, այլ վճարների հաշվարկում ու գանձում։


Գրեք Ձեր կարծիքը

Կարծիք գրառելու համար նախ մուտք գործեք կամ գրանցվեք։

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են © 2013 - 2017 Armenian DataBase, ԱԲՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ:
Կայքից օգտվելով համաձայնվում եք մեր ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ:
Skip to toolbar