ProMS ընկերությունը հիմնադրվել է 2014 թվականին և հանդիսանում է ՀՀ տարածքում եզակի կազմակերպություններից մեկը, որը տրամադրում է անշարժ գույքի բարձրակարգ սպասարկման համալիր ծառայություններ: ProMS ընկերությունն ունի անշարժ գույքի սպասարկման ոլորտում միջազգային բարձր ստանդարտներին համապատասխանությունը հավաստող վկայականներ, ինչպես նաև արժանացել է՝ անշարժ գույքի համալիր սպասարկման ծառայությունների մատուցման մի շարք մրցանակների ( “BREEAM”, “IGRA Green Roof Leadership”, “European Property Awards”, “FIABCI World Prix d’Excellence” և այլն):

 

ՆԱԽԱՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

 • Բազային ինժեներային համակարգերի սարքավորումների ընդունում՝ համապատասխան ակտերի ստորագրմամբ,
 • Սարքավորումների նախապատրաստական և փորձարկման աշխատանքների վերահսկողության իրականացում,
 • Ավարտված օբյեկտի ընդունման գործընթացին մասնակցություն՝ որպես շահագորշող կազմակերպություն,
 • Կատարողական փաստաթղթերի, աշխատանքային նախագծի և փաստացի կատարված աշխատանքների համապատասխանության ստուգում,
 • Ինժեներատեխնիկական սարքավորումների գույքագրման կազմակերպում և անցկացում,
 • Սարքավորումների փաստաթղթերի փաթեթի պատրաստում (տեխնիկական անձնագրեր, հրահանգներ և այլն),
 • Վարձակալների կողմից ներքին հարդարման աշխատանքների կատարման կանոնների մշակում,
 • Վարձակալների գրասենյակնորում ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացման վերահսկողություն՝ բազային կոմունիկացիաներին միացման կետերի տրամադրմամբ:

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Կազմակերպության մասնագետները սպասարկում են նախագծով նախատեսված բոլոր ինժեներական համակարգերը, այդ թվում.

 • Էլեկտրամատակարարման և լուսավորության համակարգերը;
 • Օդափոխման և օդորակման համակարգերը;
 • Զովացման համակարգերը;
 • Ջեռուցման համակարգերը;
 • Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերը;
 • Վերելակները և այլ վերամբարձ մեխանիզմները;
 • Հրշեջ համակարգերը հանրային տարածքներում և ավտոկայանատեղում;
 • Հակահրդեհային ազդանշանային և ծանուցման համակարգերը;
 • Անվտանգության ազդանշանային համակարգերը;
 • Ծխահեռացման և օդի դուրսմղման համակարգերը;
 • Սարքավորումների ավտոմատ կառավարման և վերահսկողության համակարգը;
 • Տեսահսկման համակարգը;
 • Հասանելիության վերահսկման համակարգը;
 • Կապի, ռադիո և հեռուստատեսության համակարգը;
 • Ավտոմատ դռները, դարպասները և ծածկերը:

 

ՊԼԱՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Պլանային տեխնիկական սպասարկումը իրականացվում է շահագործման ծառայության հաստիքային մասնագետների կողմից և անցկացվում է պլանային-կանխարգելիչ վերանորոգման գրաֆիկին համապատասխան՝ մշակված տեղակայված սարքավորումների առանձնահատկություններից ելնելով:

 

ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Վթարային տեխնիկական սպասարկումը իրականացվում է RD Management-ի շարժական անձնակազմի կողմից: Արձագանքի առավելագույն ժամանակը՝ մեկ ժամ:

 

ԴԻՍՊԵՏՉԵՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Դիսպետչերական ծառայության կազմակերպումը թույլ է տալիս շուրջօրյա ռեժիմում հետևել շենքի բազային ինժեներային համակարգերի աշխատանքին և ժամանակին արձագանքել պրոբլեմային իրավիճակների առաջացմանը:

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 • Շենքի ընդհանուր անվտանգության ապահովում;
 • Շենքում գտնվող մարդկանց անվտանգության ապահովում;
 • Վարչական կարգի պահպանություն;
 • Վարձակալների տարածքների ապահովություն;
 • Հրդեհի դեպքում տարհանման ուղեկցում;
 • Անվտանգության ազդանշանային համակարգի կարգավիճակի վերահսկողություն:

ՄԱՔՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 • Ընդհանուր օգտագործման տարածքների մաքրություն;
 • Առընթեր տարածքի մաքրություն;
 • Ավտոկայանատեղի մաքրություն;
 • Տարածքների ախտահանում, առնետների և միջատների ոչնչացում;
 • Ապակեպատ մակերևույթների, վիտրաժների և շենքի ճակատային մասի լվացում;
 • Բնական քարից մակերևույթների մշակում;
 • Ստացիոնար գորգերի մաքրում և փոխում;
 • Տանիքների մաքրում ձյունից և մանր աղբից;
 • Աղբահեռացում և ձնահեռացում;
 • Հետշինարարական մաքրում;
 • Մաքրության լրացուցիչ ծառայությունների մատուցում:

ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 • Մուտքային զանգերի ընդունում և գրանցում;
 • Մուտքային փոստի ընդունելություն;
 • Այցելուների տեղեկատվական աջակցում;
 • Վարձակալների հայտերի և բողոքների ընդունում:

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏ

 • Շենքերի շինարարական կառուցվածքների տեսողական զննում;
 • Շենքերի ինժեներային համակարգերի տեսողական զննում՝ դրանց աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր հիմնական հանգույցների ստուգմամբ;
 • Չափողական գործողությունների և լաբորատոր հետազոտությունների անցկացում;
 • Առկա էլեկտրական հզորությունների վերլուծություն և բավարարության գնահատում;
 • Ինժենարային համակարգերի արտադրողականության գնահատում՝ նախագծային փոփոխականներին համապատասխանության հաստատմամբ;
 • Ինժեներային սարքավորումների մաշվածքի գնահատում;
 • Պլանային-կանխարգելիչ աշխատանքների անցկացման որակի ստուգում;
 • Ինժեներային համակարգերի սպասարկումը իրականացնող կապալառու կազմակերպությունների ռեգիստրի կազմում;
 • Եզրակացության պատրաստում, որը ներառում է թերությունների մատյան, ֆոտո հաշտվետվություն, առաջարկությունների ցուցակ:

 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

 • Իրավական փաստաթղթերի վերլուծություն;
 • Տեխնիկական գույքագրման պլանների, անշարժ գույքի օբյեկտների կադաստրային անձնագրերի վերլուծություն;
 • Վարձակալության պայմանագրերի վերլուծություն;
 • Ֆինանսական, հաշվապահական և հարկային հաշվետվությունների ստուգում;
 • Անշարժ գույքի օբյեկտի հետ կապված իրավական ռիսկերի ռեգիստրի կազմում:

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՈՒԴԻՏ

 • Էներգետիկ անձնագրի և նախագծման փուլում «էներգաարդյունավետություն» բաժնի մշակում;
 • Էներգախնայողությանն ուղղված միջոցառումների առաջարկությունների մշակում;
 • Էներգետիկ անձնագրի համաձայնեցում տարբեր ատյաններում:

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏ

 • Նախագծային փաստաթղթերի աուդիտ;
 • Պրոեկտների գրանցում հավաստագրման համար;
 • BREEAM, LEED հավաստագրված գնահատողի ներգրավման ծառայություններ;
 • Բնապահպանական կառավարման ընթացակարգերի նկարագրում՝ միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան;
 • Բնապահպանական ստանդարտներին համապատասխան հաշվարկների իրականացում;
 • Հավաստագրման ուղեկցում:

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ.

 • Ինժեներային համակարգերի ներդրման տեխնիկական առաջադրանքների վերլուծություն;
 • Էներգետիկ ռեսուրսների բավարարության վերլուծություն օբյեկտի ֆունկցիոնալ կառուցվածքի տեսանկյունից;
 • Ինժեներային համակարգերի հիմքում դրված հիմնական տեխնիկական լուծումների վերլուծություն;
 • Օբյեկտի էներգետիկ կենտրոնների տեղաբաշխման առաջարկությունների մշակում;
 • Բազային ինժեներային համակարգերի հիմնական կոմունիկացիաների տեղաբաշխման առաջարկությունների մշակում;
 • Շահագործման պատասխանատվության և հաշվեկշռային պատկանելիության սահմանագծման, բազային ինժեներային համակարգերի և վարձակալների համակարգերի հետ կապված առաջարկությունների մշակում;
 • ՈՒղղահայաց փոխադրամիջոցների և դրանց ֆունկցիոնալության հետ կապված առաջարկությունների մշակում (վերելակներ, շարժասանդուխքներ և այլն);
 • Շենքի ճակատային մասի, պատուհանների և վիտրաժների լվացման աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված առաջարկությունների մշակում:

 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ.

 • Նախագծային փաստաթղթերի վերլուծություն, փաստաթղթերի արխիվի ստեղծում;
 • Մոնտաժային և նախապատրաստական աշխատանքների գնահատում և վերահսկողություն, թերությունների մատյանի կազմում;
 • Օբյեկտի ընդունում շահագործման;
 • Օբյեկտի շահագործման կազմակերպման հետ կապված աշխատանքների կատարում և և վարձակալների ինժեներային համակարգերի նախագծման համար ելակետային տվյալների պատրաստում:

 

Աշխատաժամանակը՝ 09:00 - 18:00

Մեկնաբանություններ

Կարծիք գրառել