Հանրային պաշտպանի գրասենյակ

Հանրային պաշտպանի գրասենյակը հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում  սոցիալապես անապահով խավերին օրենքով նախատեսված կարգով ու դեպքերում անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրելու համար։

Հանրային պաշտպանի գրասենյակում աշխատող հանրային պաշտպանը փաստաբան է, որը գործում է գրասենյակի ղեկավարի ներկայացմամբ`  ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի հետ կնքած աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա։ Հանրային պաշտպանը վարձատրվում է պետական բյուջեից օրենքով սահմանված չափով և կարգով։

Քրեական գործերով անվճար իրավաբանական օգնությունն իրականացվում է վարույթն իրականացվող մարմնի որոշման հիման վրա Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի կողմից հանրային պաշտպանի նշանակման միջոցով։  Քաղաքացիական, վարչական և սահմանադրական գործերով` անվճար իրավաբանական օգնությունը  տրամադրվում է քաղաքացիների դիմումների հիման վրա Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավար կողմից  օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով։

Աշխատաժամանակը՝ Երկ․ ֊ ուրբ․` 9.30 - 18.00, ընդմիջում` 13.00 - 14.00

Կարծիքներ

Կարծիք գրառել