Սիլ Ինշուրանս Ապահովագրական Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

«Սիլ Ինշուրանս» Ապահովագրական Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն – ապահովագրական ծառայությունների մատուցումը:

«Սիլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸ-ն վերագրանցվել է (գրանցման վկայական N 6) և վերալիցենզավորվել է 25.03.2008 թվականին և ստացել ԱՊՈ 0004 (0033) ոչ կյանքի ապահովագրության լիցենզիա հետևյալ դասերով`

1. Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
2. Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն
3. Փոխադրվող գույքի (բեռների) ապահովագրություն
4. Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն
5. Գույքին հասցված այլ վնասների ապահովագրություն
6. Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների (նաև բեռնափոխադրող) օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրություն
7. Ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագություն
8. Ֆինանսական վնասների ապահովագրություն:


Կարծիքներ

Կարծիք գրառել