Թալինի Կաթողիկե Եկեղեցի

Կաթողիկե եկեղեցին, որը հայտնի է նաև որպես Թալինի տաճար, գտնվում է Թալին քաղաքի հյուսիսում: Պատմական տարեգրություններում չի պահպանվել որևէ տեղեկություն եկեղեցու շինարարության վերաբերյալ: Պատմաբանների եզրակացությամբ, որի հիմքում ընկած է եկեղեցու շենքի ճարտարագեղարվեստական հատկանիշների հետազոտումը` եկեղեցին վերաբերում է VII դարի երկրորդ կեսին: Ենթադրվում է, որ եկեղեցին կառուցվել է Կամսարական իշխանների կողմից:

Կարծիքներ

Կարծիք գրառել