Հեռուստատեսության և Ռադիոյի Ազգային Հանձնաժողով (ՀՌԱՀ)

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը գործադիր գործառույթներ իրականացնող, կարգավորող, պետական անկախ մարմին է, որը ստեղծվել է «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա: Հանձնաժողովի առաջին կազմը նշանակվել է 2001 թվականի մարտի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ՆՀ-839 հրամանագրով:

Հանձնաժողովը բաղկացած է ութ անդամից, որի անդամների կեսը վեց տարի ժամկետով ընտրվում է Ազգային ժողովի կողմից, իսկ մյուս կեսը նշանակվում է Հանրապետության Նախագահի կողմից՝ վեց տարի ժամկետով:
Հանձնաժողովն իրականացնում է հետևյալ հիմնական գործառույթները.
– ըստ անհրաժեշտության, բայց տարին առնվազն մեկ անգամ հրապարակում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման համար նախատեսված հաճախությունների ամբողջական ցանկը.
– սահմանում է հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթի անցկացման կարգը, պայմանները և ժամկետները.
– մրցութային կարգով հատկացնում է հաճախություններ հեռուստառադիոհեռարձակման, այդ թվում՝ ամբողջական վերահեռարձակման համար, ապահովում է մրցույթների արդյունքների մասին ամբողջական տեղեկատվության հրապարակումը.
– հաստատում է լիցենզիայի ձևերը.
– օրենքով սահմանված դեպքերում տալիս է առանց լիցենզավորման հեռուստառադիոհաղորդումներ իրականացնելու գրավոր թույլտվություն.
– թույլատրում է հեռուստառադիոընկերությունների կողմից կոդավորված հաղորդումների հեռարձակումը.
– իր լիազորությունների շրջանակում վերահսկում է հեռուստառադիոընկերությունների գործունեությունը.
– իրականացնում է վարչական վարույթ և կիրառում վարչական տույժ.
– մինչև յուրաքանչյուր տարվա ապրիլի 1-ը , Հանձնաժողովը նախորդ տարվա իր գործունեության մասին հաղորդում է ներկայացնում Ազգային ժողով ու հրապարակում մամուլում:


Կարծիքներ

Մեկ արձագանք “Հեռուստատեսության և Ռադիոյի Ազգային Հանձնաժողով (ՀՌԱՀ)” էջի մասին

  1. Հարգելիներս դիմում եմ Ձեզ Հ1-ի արբանյակային երևի, որ հեռարձակվում է եվրոպայում, խայտառակ ծրագրերի համար; Հարգելիներս, ինչպես գիտեք մենք ունենք 3 ժամյա ժամանակային տարբերություն, ուրեմն ժամը 18-ից սկսվում է քաղաքականություն, առնվազն 3,5 ժամ; Լուրերը, հասկացանք, սա անհրաժեշտ է, բայց ինչ կատարվում է դրանից հետո, անտանելի է,,, Անդուր և կիսագրագետ հաղորդավարներ, պատահական հյուրեր, տհաճ թեմաներ,,, Հարցը մեր երեխաներին է վերաբերվում, այն որ հեռուստատեսությունը պետք է հայանպաստ գործունեություն ծավալի, վանում է նրանց, այդ ժամերը ամենահարմարն են նրանց համար, բայց համոզված եմ, որ ոչ մի հայ ընտանիքում այդ ժամերին Հ1 չեն դիտում, հետևությունները թողնում եմ Ձեզ

Կարծիք գրառել