Երևանի հ. 51 ՆՈՒՀ (մանկապարտեզ)

«Ավանի մանկապարտեզներ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2005 թ. օգոստոսին Ավան համայնքի ղեկավար Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ և Ավան համայնքի ավագանու որոշմամբ։ Այն իր կազմում ընդգրկում է թվով յոթ մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկներ հ․ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57։

Մսուր-մանկապարտեզներում իրականացվում է լրացուցիչ կրթական ծառայությունների մատուցում հետևյալ ուղղություններով.

1.Մայրենիի հիմքի վրա օտար լեզուների ուսուցում,

2. Շտկողական ֆիզկուլտուրա,

3. Ազգային և այլ ժողովուրդների պարերի տարերի ուսուցում,

4.Լոգոպեդական ծառայությունների մատուցում։

Ուսուցումը բոլոր մանկապարտեզներում կատարվում է կրթական համալիր ծրագրով, իսկ 2006 թ. հունվարի 1-ից մանկապարտեզները Ավանում գործում են անվճար հիմունքներով։

Կարծիքներ

Կարծիք գրառել