Երևան Ջուր Veolia Djur

2006 թ. հունիսի 1-ից «Երևան ջուր» ընկերությունը, որը Հայաստանում ներկայացնում է իր միակ բաժնետիրոջը` Veolia Water ընկերությանը, իրականացնում է Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառավարումը:

ՀՀ կառավարության հետ կնքված 10-ամյա պայմանագրի շրջանակներում, ընկերությունը ստանձնել է հետևյալ պարտավորությունները`

Խմելու ջրի մատակարարման շարունակականության բարելավում,
Մատակարարված ջրի որակի վերահսկում և հուսալիության ապահովում,
Հաճախորդների հետ որակյալ հարաբերությունների հաստատում:

Սոցիալ-տնտեսական տվյալներ.

Բնակչության քանակ` 1.100.000
Հաճախորդների քանակ` 332.750
Աշխատակիցների քանակ` 1.450
Դրամաշրջանառություն` 8,9 մլրդ ՀՀԴ (18 մլն եվրո)

Մեկնաբանություններ

Մեկ արձագանք “Երևան Ջուր Veolia Djur” էջի մասին

Կարծիք գրառել