Դրամով վճարում

Կայքում կիրառվում են վճարման 2 տարբերակ․

  • ԱՄՆ դոլարով (միջազգային վճարումների համար)։
  • ՀՀ դրամով՝ Հայաստանից վճարումների համար։

ՀՀ դրամով վճարում կատարելու դեպքում փաթեթների գներն են․

Փաթեթ ՄԵԿ ՏԱՐԻ (ակտիվ ժամանակը՝ 1 տարի, ներառում է 7 բաժին) – 10.000 դր․


Փաթեթ ԲԻԶՆԵՍ (ակտիվ ժամանակը՝ 1 տարի, ներառում է 7 բաժին)։ – 17.000 դր․

Ամեն ինչ կատարում ենք մենք՝ Ձեր փոխարեն։

Փաթեթ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԲԱԺԻՆՆԵՐ (ակտիվ ժամանակը՝ 30 օր, ներառում է 7 բաժին) – 2.000 դր․

Փաթեթ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԷՋ (ակտիվ ժամանակը՝ 7 օր, ներառում է 7 բաժին) – 2.000 դր․

Հատուկ առանձնացված դարձնել հիմնական էջում (ակտիվ ժամանակը՝ 2 օր) – 1.000 դր․

Հատուկ առանձնացված դարձնել համապատասխան բաժնում (ակտիվ ժամանակը՝ 5 օր) – 1.000 դր․

Բանկային վճարում

Կատարող՝ «Աբստրակտ» ՍՊԸ
Նպատակ՝ Տեղեկատու փաթեթի գրանցում (# նշել պատվերի համարը)

Հ/Հ 2050022578191001
Բանկ՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

Վճարում կատարելուց հետո Ձեր ընտրած փաթեթը կակտիվացվի։


Հարցերի դեպքում գրեք կամ զանգահարեք մեզ մեր կապի միջոցներով։